Świetlica

Regulamin świetlicy

Godziny pracy świetlicy szkolnej

 6:45  –  8:00 dyżur poranny
11:30 – 18:00 opieka poza godzinami zajęć lekcyjnych


  

Działamy po to, aby nasza świetlica:

– była miejscem koleżeńskich spotkań, wspólnych zabaw, przyjaznym dla wszystkich uczniów naszej szkoły

– stwarzała warunki do rozwijania zainteresowań zgodnie z oczekiwaniami dzieci

– kształciła poczucie przynależności do rodziny, społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, narodu, Europy

– uczyła wrażliwości na potrzeby innych

– promowała zdrowy styl życia

POMIESZCZENIA ŚWIETLICY.

Świetlica zajmuje trzy pomieszczenia, urządzone estetycznie, bezpiecznie i funkcjonalnie.

W pierwszym z nich odbywają się głównie zajęcia plastyczne oraz zabawy stolikowe z wykorzystaniem gier planszowych, układanek itp.  W sali tej dzieci mają możliwość zjedzenia posiłku i wypicia, będącej stale do dyspozycji dzieci, wody mineralnej. Tu znajduje się videofon przez który odbywa się wydawanie dzieci ze świetlicy opiekunom, oraz zegar z kartami czasowymi, które dzieci odbijają przychodząc i wychodząc ze świetlicy.

Druga sala ma charakter wypoczynkowo-relaksowy. Wyposażona jest w materace relaksacyjne „Radosna szkoła”. Można w niej prowadzić zajęcia ruchowe przy muzyce, z chustą animacyjną  oraz przygotowywać programy artystyczne, ponieważ jest tu scena. W sali znajduje się telewizor i odtwarzacz CD  do prezentacji programów i filmów edukacyjnych.

Trzecie pomieszczenie  „sala zabaw” jest kolorowe i  nastraja dzieci do zabawy. Są tu trzy stoły: do piłki nożnej, bilarda i cymbergaja  oraz różne rodzaje klocków i gier.

Świetlica wyposażona jest  w różnorodny sprzęt sportowy. Zajęcia sportowe odbywają się na boisku szkolnym (szkoła posiada na swoim terenie 4 boiska), sali gimnastycznej i korytarzu szkolnym. Do dyspozycji dzieci jest plac zabaw obok boisko.

Dzieci sześcioletnie mają do dyspozycji dwie sale doskonale wyposażone w zabawki, materiały i pomoce do zajęć.

W naszej świetlicy dzieci mogą wybierać uczestnictwo w zajęciach, które rozbudzają ich zainteresowania lub takich w których wykazują zdolności.

Wieloletnią zasadą naszej świetlicy jest stała, kilkuletnia opieka jednego nauczyciela grupy świetlicowej do klasy trzeciej. Każdego dnia dzieci odrabiają zadania domowe pod okiem doświadczonego pedagoga.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI.

Z inicjatywy rodziców na pierwszym zebraniu organizacyjno-informacyjnym  we wrześniu uruchamiany jest fundusz świetlicowy. Pieniądze z funduszu przeznaczane są na potrzeby dzieci w świetlicy m.in. zakup nagród, organizację imprez świetlicowych: Andrzejki, Mikołajki; wody mineralnej, zabawek, gier oraz przygotowanie poczęstunków z okazji świąt i zabaw okolicznościowych.

http://sp29.asi.pl/wp-content/uploads/2018/02/plakat-24-II-002.jpg