Samorząd uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego klas 4 – 7sudzieci

Anna Bednarska (5c)– przewodnicząca

Zofia Miłobędzka (7b)  – zastępca

Roksana Szpryngier (7b)  – sekretarz

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Założenia do pracy Samorządu Uczniowskiego
na rok 2017/2018:

 • Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi samodzielności i samorządności wśród uczniów.
 • Budowanie poczucia odpowiedzialności, szacunku i tolerancji.
 • Tworzenie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych.
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia niezbędnego do harmonijnego rozwoju młodego człowieka.
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, nakazów i zakazów obowiązujących w społeczeństwie.
 • Budowanie pozytywnego i sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole.
 • Rozwijanie uzdolnień, zainteresowań oraz zaspakajanie potrzeb twórczej aktywności wśród uczniów.
 • Kultywowanie tradycji.
MIESIĄC

PLANOWANE ZADANIA

wrzesień  

 • Wybór opiekuna SU.
 • Sejmik uczniowski – przygotowanie planu pracy SU w nowym roku szkolnym.
 • Przygotowanie kampanii wyborczej przed wyborami do Rady SU.
 • „Co nam niesie nasza jesień?” – dekoracja jesienna sal.
 • „Warszawa w obiektywie – jesień” – konkurs fotograficzny.
 • 29 IX – „imieniny” szkoły – Dzień Tęczowy.
 • Dzień Męskiego Przywileju – Dzień Chłopaka – 30 IX.

 

październik  

 • Przeprowadzenie wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego.
 • 14 X – Dzień Edukacji Narodowej – Nauczycielskie Oskary w 29 – tej.
 • Ślubowanie klas I – pomoc w organizacji.

 

listopad  

 • Dyskoteka z okazji Święta Niepodległości.
 • Narodowe Święto Niepodległości – gazetki w salach.
 • 25 XI – Dzień Pluszowego Misia.
 • 29 I – „imieniny ” szkoły.

 

grudzień  

 • „Zmieniajmy razem świat” – przeprowadzenie na terenie szkoły akcji „Góra Grosza”.
 • Konkurs na najpiękniejszy zimowo – świąteczny wystrój sali (informacje o porze roku, zwyczajach świątecznych, zdjęcia, ilustracje, choinka w klasie itp.).
 • 6 XII – Dzień Mikołajów.
 • Najdłuższy łańcuch choinkowy „29-tej” – zawody międzyoddziałowe.

 

styczeń  

 • Apel podsumowujący osiągnięcia uczniów w I półroczu nauki.
 • Bal karnawałowy.
 • 29 I – „imieniny” szkoły.
 • „Warszawa w obiektywie – zima” – konkurs fotograficzny.
luty  

 • Sejmik planujący organizację obchodów Dnia Samorządności.
 • Dzień Życzliwości – poczta walentynkowa, przedstawienie walentynkowe.
 • Dzień Dobrej Oceny.

 

marzec  

 • Dzień Życzliwości – Dzień Kobiet – 8 III.
 • Obchody Dnia Samorządności.
 • Konkurs na najpiękniejszy wiosenno – świąteczny wystrój sali (informacje o porze roku, zwyczajach świątecznych, zdjęcia, ilustracje).
 • 29 III – „imieniny” szkoły.

 

 

kwiecień  

 • Primaaprilisowy konkurs fotograficzny na najpiękniejszy i najśmieszniejszy uśmiech.
 • Dzień Dobrej Oceny.

 

maj  

 • Pomoc w organizacji obchodów 100-lecia szkoły.
 • Pomoc w przygotowaniu szkolnej majówki.
 • 29 V – „imieniny” szkoły.

 

czerwiec  

 •   Apel podsumowujący osiągnięcia uczniów w II półroczu nauki.
 •   Przygotowanie uroczystego zakończenia roku szkolnego.

 

cały rok  

 • Zagospodarowanie przerw – gry i zabawy przygotowane przez uczniów kl. 4 – 7.
 • Konkurs na „Najaktywniejszą Klasę Szkoły”.
 • Opieka nad tablicą SU.
 • „Szczęśliwy numerek” (za zgodą Rady Pedagogicznej).
 • „Odprawy” SU – zapoznanie z tygodniowym planem pracy.
 • Akcja „Nakrętka”.
 • Udział w akcji zbiórki baterii.


Plan pracy Samorządu Uczniowskiego opracowali uczniowie klas 4 – 7
 

na sejmiku w dniu 6 września 2017 r. pod kierunkiem p. Izabeli Pasternak

http://sp29.asi.pl/wp-content/uploads/2018/02/plakat-24-II-002.jpg