Ważne telefony i informacje

Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32
Tel. 22 551 24 00        e-mail: kuratorium@kuratorium.waw.pl

Telefon Zaufania w Dzielnicy Śródmieście
czynny: wtorek, środa, czwartek w godz. 16.00-19.00
Tel. 22 826 34 00

Stowarzyszenie OPTA
– Psychologiczna Poradnia Rodzinna, ul. Marszałkowska 85 lok. 34
Tel. 22 622 52 52, 22 424 09 89

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1, ul. Złota 9 lok. 3
czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00
Tel.22 826 99 86

Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców
– Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
ul. Stara 4, 00 -231 Warszawa Tel. 22. 628 67 64, 22 628 01 79
e-mail: wcies@wcies.edu.pl

http://sp29.asi.pl/wp-content/uploads/2018/02/plakat-24-II-002.jpg