Rada Rodziców

Przewodniczący – p. Adam Maksymowicz

Wiceprzewodniczący –  p. Paweł Figat

Wiceprzewodnicząca – p. Ewa Matusewicz

Sekretarz – p. Mariusz Lenart

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO

Przewodnicząca – p. Joanna Krawczyk

Sekretarz – p. Małgorzata Kusztal

Członek – p. Marta Szczepańska

Kontaktradarodzicow@sp29.asi.pl

Regulamin Rady Rodziców

Zebrania Rady Rodziców odbędą się:

18 grudnia 2017  godz. 17.30   s. 05

29 stycznia 2018  godz. 17.30  s. 05

19 lutego 2018  godz. 17.30  s. 05

05 marca 2018  godz.  17.30  s. 05

09 kwietnia 2018  godz. 17.30  s. 05

21 maja 2018  godz. 17.30  s. 05

11 czerwca 2018  godz. 17. 30  s. 05

 

Składki na fundusz Rady Rodziców w wysokości 15 zł miesięcznie zbierają podczas zebrań przedstawiciele Rady Rodziców w poszczególnych klasach lub można indywidualnie wpłacać (z dopiskiem, która klasa) na konto:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 29 w Warszawie, ul. Fabryczna 19,
Bank Ochrony Środowiska 11 1540 1157 2034 4305 2876 0001


Ramowy preliminarz budżetowy Rady Rodziców Szkoły Podstawowej  nr 29
w Warszawie przy ul. Fabrycznej nr 19

Przewidywane wydatki:

1. Ślubowanie klas pierwszych … uczniów x 6,50 zł

2. Bale noworoczne

3. Nagrody dla uczniów

4.  Zakończenie roku szkolnego

5. Fundusz Samorządu Szkolnego

6. Imprezy szkolne różne

7.  Inne zakupy na rzecz szkoły

8.  Zaopatrzenie gabinetu lekarskiego (środki opatrunkowe)

9. Wynagrodzenie księgowej z obciążeniami

10. Rezerwa na nieprzewidziane wydatki

Szczegóły wydatków i kwoty są  dostępne do wiadomości rodzicom uczniów naszej szkoły.

Rada Rodziców przy SP 29

http://sp29.asi.pl/wp-content/uploads/2018/02/plakat-24-II-002.jpg