Rekrutacja

Klasa 1

Kryteria rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej 2018/2019 – pobierz

Harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej 2018/2019 – pobierz

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych 2018/2019 – pobierz

Kandydaci z odroczonym obowiązkiem szkolnym – pobierz

Oddział przedszkolny

Kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych 2018/2019 – pobierz

Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych 2018/2019 – pobierz

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego 2018/2019 – pobierz

Kryterium dochodu – pobierz

Oświadczenie do rekrutacji 2018/2019 – pobierz

Oświadczenie o wysokości dochodu 2018/2019 – pobierz

 

Przydatna strona internetowa:

Biuro Edukacji: www.edukacja.warszawa.pl

http://sp29.asi.pl/wp-content/uploads/2018/02/plakat-24-II-002.jpg