Oferta edukacyjna

Klasy „0” – III

 1. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych:

Zajęcia artystyczne

 • zajęcia muzyczno – rytmiczne
 • koło teatralne
 • „W roli głównej…” – plastyczne
 • „Origami – składaj z nami” – plastyczne
 • koło plastyczne
 • Decupade krok po kroku
 • koło techniczne „Coś na ząb” – gotowanie
 • Taniec nowoczesny
 • Tanecznie i sportowo z elementami tańca indyjskiego

Zajęcia językowe

 • język angielski w zabawie i w piosence
 • pokój lekcji
 • zajęcia terapii pedagogicznej
 • zajęcia logopedyczne
 • „Mały Kronikarz”
 • Spotkania z ciekawą książką
 • Bajko-terapia

Zajęcia logiczne

 • koło matematyczne
 • „Łamigłówki dla każdej główki”
 • koło szachowe

Zajęcia przyrodniczo – geograficzne

 • „Poznaj, zanim zobaczysz”
 • „Mali odkrywcy świat zwierząt”

Zajęcia sportowe

 • „Od zabawy do sportu”
 • piłka nożna
 • SKS
 • gimnastyka korekcyjna

2. Basen w klasach 2.

3. Program adaptacyjny w klasach 1. Realizowany przy współpracy psychologów z Poradni Psychologiczno – Pegagogicznej.

4. Program „Wiem co jem”.

5. Program profilaktyki:
– „O dotyku dobrym, złym i potajemnym” zajęcia z psychologiem.
– „Spójrz inaczej” w klasach 1 – 3.

6. Program „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”.

7. W ramach współpracy ze Strażą Miejską prowadzone są zajęcia:
– „Wiem co robić kiedy jestem sam” w klasach 1.
– „Uczymy się żyć bez przemocy” w klasach 2.
– „Jestem bezpieczny” w klasach 0-1.
– „Florka w sieci” spektakl edukacyjny w klasach 3.

8. Zajęcia z terapii pedagogicznej i zajęcia logopedyczne.

Klasy IV – VI

 1. Zajęcia pozalekcyjne:
  • koło matematyczne
  • koło plastyczne
  • koło techniczne
  • koło teatralne
  • koło przyrodnicze
  • koło dziennikarskie
  • koło informatyczne
  • zajęcia sportowe
  • chór
  • godzina do dyspozycji ucznia
 2. Zajęcia sportowe na Agrykoli.
 3. Program profilaktyki:
  – „Klasa z klasą” zajęcia z psychologiem w klasach 5.
  – „Spójrz inaczej” w klasach 4-6.
  – „Bezpieczeństwo w sieci” w klasach 5, zajęcia ze Strażą Miejską.
  – „Wiem, pomagam, ratuję” zajęcia ze Strażą Miejską.
  – „Bezpieczeństwo w kontaktach rówieśniczych” w klasach 4, zajęcia z Policją.
  – „Odpowiedzialność prawna nieletnich” w klasach 6, zajęcia z Policją.
 4. Wychowanie komunikacyjne.
 5. Program „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”.
 6. Doradztwo zawodowe w klasach 6: praca, zawody , zainteresowania.

  Dla rodziców

  1. Warsztaty z psychologiem:
   – Trening Zastępowania Agresji – TZA
http://sp29.asi.pl/wp-content/uploads/2018/02/plakat-24-II-002.jpg