Kalendarz 2017/2018

1. Rozpoczęcie roku szkolnego  4 września 2017 r. (poniedziałek)
2. Zimowa przerwa świąteczna  23 grudnia 2017 r. –  1 stycznia 2018 r.
3. Ferie zimowe  15 stycznia – 27 stycznia 2018 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna  29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  22 czerwca 2018 r.
6. Ferie letnie  25 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.
 7.  Wycieczki  6 – 8 czerwca

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (tylko zajęcia opiekuńcze – dyżur)

27 grudnia 2017 r.

28 grudnia 2017 r.

29 grudnia 2017 r.

29 marca 2018 r.

30 marca 2018 r.

3 kwietnia 2018 r.

30 kwietnia 2018 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

2 maja (odpracowany 26.05. – Majówka)

4 maja – dzień wolny

1 czerwca (odpracowany 10.03 – Dzień otwarty)

http://sp29.asi.pl/wp-content/uploads/2018/02/plakat-24-II-002.jpg