Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły                                                                                     Wicedyrektor szkoły

 Jolanta Lulkowska                                                                              Monika Nowakowska
………………………………………………………………………………………………………

język polski                                                                język angielski

Płachecka Małgorzata                                                                        Sobczyk Katarzyna

Pieczara Magdalena                                                                            Kostrzewska Urszula

Cyburska Ewa                                                                                       Sobolewski Kamil

 

język hiszpański

Jaworska Ewa

matematyka                                                                  informatyka

Rusin Ewa                                                                                              Pasternak Izabela

Pasternak Izabela                                                                                 Kryszkiewicz Anna

         

    fizyka                                                                                             chemia

Kędzierska Ewelina                                                                          Dębski Michał

muzyka                                                                               plastyka

Andrejczuk Agnieszka                                                                 Kowalczyk Małgorzata
przyroda                                                                             historia/wiedza o społeczeństwie

Radziejewska Ewa                                                                            Pawłowski Łukasz

 

  geografia                                                                                               etyka

Piwko Artur                                                                                        Borkowska – Nowak Małgorzata

w-f                                                                                      świetlica

Stankiewicz Bożena                                                                           Klukowska Edyta

Ziendara Agnieszka                                                                           Pietrzak Dorota

Słupski Damian                                                                                  Szewczyk Marija

                                                                                                              Unger Elżbieta

                                                                                                              Woźniak Urszula

                                                                                                              Wochtmarz Halina

                                                                                                              Wojciechowska Mariola

technika                                                                        biblioteka

Kowalczyk Małgorzata                                                                           Podwójci Małgorzata

 

edukacja wczesnoszkolna                                              

Mazurczak Renata

Gac Barbara

Całka Natalia

Kuryłowicz Urszula

Nowakowska Monika

Pawilonis Jagoda

Trojanowska Bożena

 

pedagog                                                                              logopeda
terapia pedagogiczna

Wawrzonkiewicz Dariusz                                                                        Niewczas Anna

http://sp29.asi.pl/wp-content/uploads/2018/02/plakat-24-II-002.jpg